บาคาร่าออนไลน์ ไลบีเรีย สาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดที่ไม่มีระบบเก็บค่าผ่านทาง

บาคาร่าออนไลน์ ไลบีเรีย สาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดที่ไม่มีระบบเก็บค่าผ่านทาง

ในแต่ละวัน ผู้ขับขี่และผู้โดยสารชาวไลบีเรีย บาคาร่าออนไลน์ หลายพันคนปะทะกันเพื่อขัดขวางการจราจรบนถนน Tubman, ทางหลวง Robertsfield, ทางหลวง Gardnerville Road ก่อนถึงญี่ปุ่น และถนนสายอื่นๆ เพื่อไปยังที่ทำงาน โรงเรียน หรือธุรกิจอื่นๆ ความคับคั่งของการจราจรที่เลวร้ายนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ยานพาหนะ และการผลิตโดยรวมในที่ทำงาน เวลาของพวกเขาสูญเปล่าเพราะพวกเขามาถึงที่ทำงาน โรงเรียน หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหนื่อยล้าอย่างมากจากการเดินทางที่ยาวนาน และยานพาหนะของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสียมากเกินไป

การสร้างถนนมีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ และถนนเหล่านั้นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การระดมทุนด้วยการเปิดด่านเก็บค่าผ่านทางบนถนนยุทธศาสตร์บางแห่งจะสร้างงานที่จำเป็นอย่างยิ่งและระดมทุนที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาถนนและอำนวยความสะดวกในการบริการสังคมอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตของประเทศ โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่จำกัดของรัฐบาล เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั่วโลกและลำดับความสำคัญระดับชาติที่เร่งด่วน การแนะนำทางด่วนจะช่วยเร่งความพร้อมของเงินทุนเริ่มต้นสำหรับการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับการระดมทุนแบบภาษีแบบดั้งเดิม ดังนั้น ถนนที่เก็บค่าผ่านทางจะช่วยให้สามารถบำรุงรักษาโครงข่ายถนนได้อย่างเหมาะสม และลดต้นทุนสุทธิรวมของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นสำหรับความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโต

เครือข่ายถนนแห่งชาติที่มีมาตร

ฐานสูงมีพันธมิตรโดยตรงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การบูรณาการระดับภูมิภาคของเทศมณฑล และความสามัคคีทางสังคม การขนส่งทางถนนที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการสร้างภาคส่วนที่มีความสำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการขนส่ง สนับสนุนการค้าและการเติบโตผ่านการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คน ทำให้มีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ กระจายทักษะ และเพิ่มผลผลิต ถนนยังช่วยลดความโดดเดี่ยวในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลทางตะวันออกเฉียงใต้ และปรับปรุงการเข้าถึงงาน สถานพยาบาล การศึกษา และบริการสังคมของพลเมือง

ในฐานะประเทศอิสระที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกา ไลบีเรียไม่เคยมีประวัติของถนนที่เก็บค่าผ่านทางซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่จำเป็นมากในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน เห็นได้ชัดว่าเราใช้เงินหลายร้อยล้านเพื่อสร้างถนนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม มีการระบุมานานแล้วว่าการบำรุงรักษาถนนที่ไม่เพียงพอจะทำให้อายุของถนนสั้นลงและนำไปสู่ชายฝั่งปฏิบัติการที่สูง ประกอบกับอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงสูง ถนนส่วนใหญ่ที่ล้นหลามทั่วประเทศ รวมถึงทางหลวงญี่ปุ่นที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทันเวลา จะทำให้ผู้เสียภาษีไลบีเรียต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์เพื่อรักษาไว้ ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม .

ถนนทั่วประเทศไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่จำกัดของรัฐบาลและลำดับความสำคัญไม่จำกัด ดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่ประชาชนจะต้องควบคุมชะตากรรมและจ่ายเงินเพื่อขับรถบนถนนในปัจจุบันและอนาคต เรารู้ว่าชาวไลบีเรียโดยเฉลี่ยจะพบว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะจ่ายค่าบริการที่โดยทั่วไปถือว่าฟรีนั้นดูจะเป็นเรื่องไร้สาระ. พวกเขาจะถามตัวเองต่อไปว่าเหตุใดจึงควรถูกบังคับให้จ่ายค่าถนนเมื่อพวกเขาต้องการย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อทำความเข้าใจสิ่งนี้ ชาวไลบีเรียจำเป็นต้องรู้ว่าถนนค่าผ่านทางคืออะไร และจะส่งผลดีต่อชีวิตของพวกเขา เศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพอย่างไร พวกเขายังจำเป็นต้องรู้ด้วยว่าทำไมพวกเขาถึงต้องจ่ายภาษีและในขณะเดียวกันก็ต้องจ่ายค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางใช้ไปเพื่ออะไร และทำไมพวกเขาถึงต้องจ่ายค่าผ่านทางบนถนนที่มีอยู่ซึ่งพวกเขาจ่ายโดยภาษี

การสร้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

การสร้างงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวของรัฐบาล ค่าผ่านทางมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญตลอดอายุโครงการ เมื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการทางพิเศษจะนำไปสู่การสร้างงานทางตรง (ผู้ก่อสร้าง ผู้สร้าง สถาปนิก) และทางอ้อม (ผู้ดูแลทางด่วน พนักงานชั่วคราว) งานทางตรงถูกสร้างขึ้นในการก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาถนน และการสร้างงานทางอ้อมจะถูกกระตุ้นผ่านโอกาสทางธุรกิจและการค้าที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนา

ประหยัดเวลา

ข้อดีอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของทางด่วนคือสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น เนื่องจากถนนที่เก็บค่าผ่านทางมักจะค่อนข้างราบเรียบและมีคุณภาพดี คุณจึงสามารถเดินทางข้ามประเทศได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับเส้นทางหลังอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการเดินทางจาก National Port Authority ไปยัง Red Light ใน Paynesville ทันทีหลังจากการก่อสร้างทางหลวงญี่ปุ่น ตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในระยะทางเท่ากัน แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง แต่ต้องมีการระดมทุนที่เหมาะสมเพื่อรักษาถนนให้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ การระดมทุนผ่านค่าผ่านทางจะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากลำดับความสำคัญเร่งด่วนอื่น ๆ เราไม่สามารถคาดหวังให้กองทุนสาธารณะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาถนนได้

ประหยัดเงิน ลดความเครียด สึกหรอ

เมื่อพูดถึงประโยชน์ของถนนที่เก็บค่าผ่านทาง อาจดูแปลกที่คิดว่าการใช้ถนนที่เก็บค่าผ่านทางสามารถประหยัดเงินในการเดินทางของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเส้นทางอื่นไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ ค่าน้ำมันเมื่อเปรียบเทียบกับค่าทางด่วนอาจทำให้คุณประหลาดใจ เนื่องจากเส้นทางเก็บค่าผ่านทางจำนวนมากได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเวลาในการเดินทาง การใช้เส้นทางอื่นอาจเพิ่มจำนวนไมล์ให้กับการเดินทางของคุณได้มาก ดังนั้นจึงทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงมากขึ้น

ความสามารถในการไปถึงจุดหมายปลายทางหนึ่งแห่งโดยลดเวลาการเดินทางลงอย่างมาก มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ขับขี่และผู้สัญจรไปมา นอกจากนี้ เนื่องจากเส้นทางเก็บค่าผ่านทางปกติจะตรงไปตรงมามาก และยังได้รับคำชมว่ามีคุณภาพดีและเป็นมิตรกับรถ จึงมีโอกาสเกิดความเสียหายจากถนนได้น้อยมาก ในขณะที่ในเส้นทางหลังถนนที่ไม่คุ้นเคย อาจมีหลุมบ่อและพื้นผิวถนนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยเกิดขึ้นกับยางรถยนต์ บาคาร่าออนไลน์